Càritas Interparroquial de Valls


On Som?

Costa del Portal Nou, 1
Telèfon: 977 604 303

Horari

Botiga Filigrana
Botiga de roba usada
dilluns i dimecres de 17 h. a 19 h.
divendres de 10 h. a 12 h.

Atenció personalitzada i tots els altres serveis
dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7 de la tarda

Què és Càritas?

Càritas és l’Església Catòlica que estima, acull i ajuda les persones pobres, desemparades i excloses. “Tota comunitat cristiana s’edifica per la fe, la litúrgia i la caritat”, les tres dimensions són necessàries per a ser comunitat de Jesucrist: són el seu cap, el seu cor i les seves mans.

Una parròquia per ser comunitat cristiana ha d’exercir la dimensió caritativa amb la voluntat de pal·liar les mancances de les persones i famílies amb necessitat.

Així l’Església expressa, d’una forma comprensible per tothom, l’amor preferencial de Déu pels pobres, així compleix el manament de Jesús d’estimar els altres com ell ens ha ensenyat.

Què fa Càritas?

Primer de tot acull i escolta la persona que demana. Després dialoga, analitza la seva situació (sovint amb l’ajut de professionals de l’administració pública) i intentar posar remei a l’exclusió social que pateix la persona acollida.

Per això disposa d’uns projectes i serveis que tenen per objectiu sobretot ajudar la persona a sortir de la situació que pateix, per tant intenta la seva promoció humana i la seva autonomia d’acord amb la seva dignitat. Sovint ha d’intentar uns ajuts bàsics per pal·liar, almenys, la mancança, que poden ser aliments, vestits, ajuts econòmics puntuals.

A qui acull i atén Càritas?

A tothom que se li acosta amb demanda d’ajut, sense cap tipus de discriminació ni de preferència per raó de religió, raça o procedència.

Qui ho fa possible?

Tot això ho fan possible voluntaris i voluntàries, permanents o ocasionals, i professionals vocacionats, tots identificats amb l’esperit de Càritas, coordinats amb la Càritas Arxiprestal i amb la Càritas Diocesana.

Tots aquests són conscients que són com les “mans” de la comunitat cristiana i se senten enviats per l’Església al servei dels pobres.

Per això els motius de la seva acció cal trobar-los en la paraula i l’estil de vida de Jesucrist, tal com ho llegim a l’evangeli.

Com ho fa Càritas?

Càritas és una entitat sense ànim de lucre. Està finançada pels donatius i quotes periòdiques de particulars, per les aportacions de les parròquies i per les subvencions que rep de les administracions públiques.