Educació de la Fe


Celebració del BAPTISME
iniciació a la fe dels fills de 0 a 6 anys, en la família
aprenentatge de les principals oracions, veritats, festes, imatges de lafe amb el text de referència: “Els primers anys de la vida” (SIC)

FONAMENTACIÓ BÀSICA DE LA FE CRISTIANA
Catequesi i recepció dels sagraments de la iniciació cristiana


(Procés complet de la Catequesi d’infants, en sessió setmanal)

(Implicació directa i seguiment dels pares i de la família)
infants de 7 anys, 2n curs de Primària
      La història de Jesús. El Déu i Pare en qui creiem
      El Pare nostre. Som fills de Déu pel Baptisme

(eventualment, celebració del BAPTISME)
infants de 8 anys, 3r curs de Primària
      Som de l’Església. El nostre Pare és el Creador del món
      Aprenem a ser deixebles de Jesús (els seus manaments)

Preparació i celebració de la Primera PENITÈNCIA
Preparació i celebració de la Primera EUCARISTIA
infants de 9 anys, 4t curs de Primària
      Iniciació a l’any litúrgic i les principals festes
      Tots els sagraments de la vida cristiana
infants de 10 i 11 anys, 5è i 6è de Primària
      Iniciació a la Bíblia
      El Credo, professió de fe de l’Església

A 6è: preparació i celebració de la CONFIRMACIÓ

INSERCIÓ PROGRESSIVA A LA PARRÒQUIA
on rep acolliment, acompanyament, punt de referència, i criteris de desplegament de la seva persona com a creient

(sessió setmanal)
nois i noies de 12 i 13 anys, 1r i 2n ESO
Elaboració i execució de projectes de grup, dins la parròquia: dinàmiques pels infants de Catequesi, blog propi, seguiment de l’any litúrgic, visites a residències d’avis de la ciutat, preparació del Nadal i de la Pasqua, ambientació de l’església, presència activa en les trobades familiars del matí d’alguns diumenges del curs.
Petits compromisos personals: redacció dels fulls pels pares de seguiment de la Catequesi dels fills, acompanyament dels escolans petits,...
nois i noies de 14 i 15 anys, 3r i 4t d’ESO
Anàlisi i reflexió amb criteris evangèlics sobre el seu entorn familiar, amical, estudiantil, ciutadà, social.
Indicacions per a la construcció d’una personalitat lliure, responsable, madura segons el model de Jesucrist, viscut dins l’Església, a partir de testimoniatges directes.
A 4t d’ESO: preparació i celebració de la CONFIRMACIÓ

PREPARACIÓ, EN ACOMPANYAMENT PERSONAL I EN GRUP, DE LES GRANS DECISIONS DE LA VIDA joves de 16 i 17 anys (1r i 2n de Batxillerat)
en reunió periòdica.
grups de joves de la Parròquia, reflexió sobre la vida amb el mètode de revisió de vida i contactes ocasionals amb els serveis de la parròquia i col·laboracions ocasionals
joves des dels 18 anys
reunió ocasional
compromisos personals estables en serveis de la parròquia (Catequesi, Càritas, Pastoral de la Salut, Litúrgia, “El Candeler”, el web de la parròquia, etc)
Curs d’animadors de la pastoral de joves.
Participació activa en els actes de la Delegació Diocesana de Joves (Recessos, Trobades, caps de setmana de música, Setmana de Cine Espiritual, etc.)