Organismes de participació de les parròquies de sant Joan, Sant Antoni i la Mare de Déu del Carme de Valls (Document parroquial) Estatut de la parròquia “Organismes de participació de les parròquies de sant Joan, Sant Antoni i la Mare de Déu del Carme de Valls