Obra de restauració de sant Joan


L’obra de restauració de la “joia de Valls” que és sant Joan ha està en un moment d’aturada, no perquè estigui acabada, sinó perquè la situació de crisi econòmica aconsellen, com és natural, de fer un compàs d’espera. La primera etapa va acabar en la preparació de les Festes Decennals de 2001 i l’impuls fort es va completar a les envistes de les Festes Decennals de 2011.

Les obres de restauració que encara resten són la majoria de les capelles de part esquerra de la nau, sobretot la de Santa Úrsula; el cancell de fusta de l’entrada; l’espai sota cor i la barana del cor; la capella del Santíssim i la capella de la Mare de Déu de Montserrat; l’entrada i el cancell de la porta lateral (porta de les campanes); el sòl de l’església; l’espai davant de la sagristia i de la capella dels Dolors; la capella de les Doloretes i les sagristies annexes; l’escales dels Dolors, etc. I essent agosarats i il·lusionats... l’orgue que li correspon a una església com la nostra!


 Full obres 04
 
 Full obres 05
 
 Proposta d'intervenció Sant Joan Valls
 
 Proposta d'intervenció capella Candela
 
 Full obres 06