Preparació i celebració dels Sagraments


La Parròquia és el lloc normal de la celebració de tots els sagraments, especialment els de la iniciació cristiana: el Baptisme, la Confirmació i la Primera Eucaristia.

Tots el sagraments són celebracions de la comunitat parroquial: és important que aquesta hi prengui part activa.

La celebració dels sagraments és un servei gratuït, el seu gran valor no es pot quantificar amb diners. De totes maneres, la seva celebració és una ocasió que té el cristià de contribuir amb una aportació econòmica, o lliure o indicativa, al manteniment de l'Església. És un deure que té.