Pastoral de la Salut


S’ha reorganitzat l’equip de la Pastoral de la Salut de la Parròquia format per voluntaris que atenen tots els centres i els malalts a casa. Es porta la Comunió periòdicament, i també el sagrament de la Penitència i de la Unció dels Malalts.

La capella del Pius Hospital està sempre oberta i manté la presència del Santíssim Sagrament. Una religiosa de Santa Teresa porta l’atenció pastoral i sagramental.

Atenem amb dedicació especial les persones acollides a la Casa Monserrat Cuadrada. Cada setmana s’hi celebra la Paraula i es dona la Comunió, i amb una freqüència, més o menys mensual, s’hi celebra l’Eucaristia.

També a la Residència de l’Alt Camp s’hi celebra l’Eucaristia cada divendres i cada diumenge.