La Visita Pastoral del Sr. Arquebisbe a les nostres parròquies

dia matí tarda
Setembre
18 diumenge
  A 2/4 de 7, a la parròquia MD Lledó
Inici de la Visita Pastoral

Cant de Vespres. Reunió amb tots els membres dels Consells Parroquials i Arxiprestal
24 dissabte   De les 5 a les 7, Assemblea General de la Parròquia (amb tots els membres del Consell Parroquial, dels serveis i dels grups)
Octubre
2 diumenge
A les 11: Solemne Estació inicial
Trobada amb les famílies de la Catequesi
celebració de l’Eucaristia
enviament de tots els serveis
contacte amb tothom

2/4 de 2, dinar amb els catequistes
 
3 dilluns A les 11, a la Residència Sta Teresa, Eucaristia, contacte amb els residents i amb la Comunitat
A la 1, salutació a l’alcalde de Valls (reunió amb regidors)
A les 2, Dinar a la rectoria
Des les 2/4 de 5: Càritas: intercanvi amb els responsables dels projectes, contacte amb els acollits, trobada amb tots els voluntaris
A les 8: Sopar a la rectoria
A les 9: reunió amb totes les juntes de les Confraries i Germandats de Setmana Santa
7 divendres A les 12, a la Residència de l’Alt Camp, Eucaristia, contacte amb els residents, trobada amb l’equip directiu.
A les 2: Dinar a la rectoria
Des de les 5 rep visites de grups i particulars, que ho demanin.
A 2/4 de 7 de la tarda, presència a la Catequesi amb els nois i noies de 4t, 5è i 6è curs i 1r d’ESO de Catequesi
10 dilluns Des de 2/4 d’11: Visita als malalts a casa seva el matí i a la tarda, segons convingui.
A les 2: Dinar
A les 4 al Col·legi del Cor de Maria:
- contacte amb els alumnes d’ESO
- reunió amb el claustre de professors
- reunió amb la Comunitat de Religioses Missioneres Cor de Maria.
Sortida per visitar l’església de Miramar i a l’església del St Cor en el barri dels Pisos de Clols.
13 dijous St. Antoni
A les 10, Eucaristia, exposició del Santíssim, visita a les Germanes Filles del Cor de Maria
Visita a malalts a casa seva.
Visita la parròquia del Carme i a la capella del Roser
A les 2: Dinar
A les 4, visita al Pius Hospital i contacte amb el directori i l’equip directiu.
A les 5, celebració de l’Eucaristia a la capella de l’hospital i visita a malalts del sociosanitari.
Visita a la Comunitat de Germanes de la Sagrada Família.
23 diumenge A 2/4 de 12 Eucaristia de Santa Úrsula. Diada Castellera a Valls a la plaça del Blat
Novembre
1 dimarts
  Parròquies de Valls, a les 5 tarda, pregària pels difunts al cementiri
Gener
29 diumenge
Alcover, trobada arxiprestal de cristians a Alcover, trobada matinal, dinar i a la tarda, eucaristia cloenda Visita Pastoral